Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Απορία της Ημέρας

Όταν πεθάνει η βασίλισσα της Αγγλίας, θα αλλάξουν τον εθνικό ύμνο σε "God save the King";

1 σχόλιο: