Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Απορία της ημέρας

Τι διαφορά έχει το ρεκτιφιέ από το συνεργείο αυτοκινήτων;

3 σχόλια: