Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Bonus Quote of the Day

Το αντικείμενο που χάνεται πιο εύκολα στον κόσμο είναι το καπάκι από το φλασάκι...

3 σχόλια: