Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

Τελικά έχουμε και απορία της βραδινής εξόδου: Να πιει κανείς ή να μην πιει;

1 σχόλιο: